Nowości
Zapraszamy do galerii, Everhouse. Najnowsze kolekcje, w sam raz dla Twojego domu.
Galeria >>


Kunów, dnia 12.12.2013 r.
Zapytanie ofertowe

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
EVERHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Fabryczna 1
27-415 Kunów


II. ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu pt. "Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami". w ramach działania 8.2 PO IG "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" firma EVERHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:
 • Zakup analizy przedwdrożeniowej - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B - 100rbg.
 • Serwer bazy danych systemu B2B – 1 szt.
 • Kolektor do skanowania kodów kreskowych – 5 szt.
 • Drukarki etykiet – 2 szt.
 • Komputer stacjonarny - 6 szt.
 • Monitor – 6 szt.
 • Notebook – 2 szt.
 • Switch – 1 szt.
 • Access Point – 3 szt.
 • Zasilacz awaryjny do serwera – 1 szt.
 • Szafa rackowa – 1 szt.
 • Instalacja i konfiguracja serwera - 10 rbg.
 • Baza danych SQL 2012 - 2szt.
 • Nośnik SQL Serwer 2012 Standard – 1 szt.
 • Microsoft OEM Windows Server Std 2012 x64 POL 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM - 1szt.
 • Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 5 User Polish– 4 szt.
 • Microsoft Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2012 All Lng Embedded Microsoft Volume License 1 License - per User – 10 szt.
 • Comarch ERP XL Administracja – 16 szt.
 • Comarch ERP XL Handel-Sprzedaż – 8 szt.
 • Comarch ERP XL Zamówienia – 8 szt.
 • Comarch ERP XL Księgowość – 2 szt.
 • Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Administracja – 10 rbg.
 • Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Handel – Sprzedaż – 120 rbg.
 • Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Zamówienia – 110 rbg.
 • Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Księgowość – 10 rbg
 • Comarch ERP XL Środki trwałe – 1 szt.
 • Comarch ERP XL Import – 1 szt.
 • Comarch ERP XL Mobilny magazynier - 5 szt.
 • Comarch ERP XL HR – Płace i kadry - 2 szt.
 • Comarch ERP XL Kompletacja - 3 szt.
 • Platforma wymiany danych logistycznych WMS - 1 szt.
 • Comarch ERP XL EDI - Mechanizm wymiany danych 1 szt.
 • Comarch ERP XL EDI – współpraca z odbiorcami 1 szt.
 • Comarch ERP XL Business Intelligence - 1 szt.
 • Comarch ERP XL Business Intelligence - licencje dostępowe - 2 szt.
 • Platforma Komunikacji Biznesowej - 1 szt.
 • Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Środki trwałe – 5 rbg
 • Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Import – 5 rbg
 • Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Mobilny magazynier – 20 rbg
 • Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL HR – Płace i kadry - 5 rbg
 • Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Kompletacja – 20 rbg
 • Instalacja i konfiguracja Platforma wymiany danych logistycznych WMS – 100 rbg
 • Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL EDI - Mechanizm wymiany danych – 140 rbg
 • Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL EDI - współpraca z odbiorcami – 140 rbg
 • Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Business Intelligence – 40 rbg
 • Instalacja i konfiguracja Platforma Komunikacji Biznesowej – 250 rbg
 • Migracja Danych– 40 rbg
 • Testy systemu B2B – 20 rbg
 • Szkolenia specjalistyczne dla użytkowników systemu - 70 rbg.


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia spotkań z wybranymi Oferentami.
Integralną częścią zapytania ofertowego jest specyfikacja na podstawie, której należy dokonać wyceny.
Oferent powinien wskazać parametry techniczne oferowanych środków trwałych na formularzu ofertowym lub załączyć specyfikacje do formularza ofertowego.


Oferta powinna:
 • zawierać pełną nazwę oferenta
 • adres oferenta
 • posiadać datę sporządzenia
 • termin ważności oferty


V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: ksiegowosc@everhouse.pl lub dostarczona do biura na adres: ul. Fabryczna 1, 27-415 Kunów. Osoba do kontaktu: Magdalena Nurkowska 502655292
Termin nadsyłania ofert do dnia ........ godzina ..............
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.


V. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryterium oceny ofert stanowi:
»» Cena: znaczenie 90 %
Punktacja za kryterium Cena


gdzie:
P – liczba punktów za dane kryterium
Cn – wartość netto w ofercie najtańszej
Cb – wartość netto w ofercie badanej
maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 90 pkt.

»»Doświadczenie Oferenta (ilość wdrożonych systemów B2B) – znaczenie 10%
Punktacja za kryterium DOŚWIADCZENIE:
gdzie:
P – liczba punktów za dane kryterium
Bd – ilość wdrożonych systemów B2B w ofercie badanej
Nd – ilość wdrożeń w ofercie firmy, która wdrożyła najwięcej systemów B2B Maksymalna ilość punktów do uzyskania za to kryterium wynosi 10 pkt.
Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Łącznie oferent może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
W oparciu o ustalone kryteria Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Załączniki:
Specyfikacja
Wzór formularza ofertowego


SPECYFIKACJA
1. Serwer bazy danych systemu B2B - 1 szt.
Minimalne parametry: Serwer DELL R520 6 dysków 600 GB, 32 GB RAM; z certyfikatem ENERGY STAR

2. Kolektor do skanowania kodów kreskowych – 5 szt.
Minimalne parametry: Kolektor ( skaner) Dolphin 6100, kolektor z ekranem o rozdzielczości min. 320x240.

3. Drukarka etykiet – 2 szt.
Minimalne parametry: Zebra GK 420T termiczna drukarka etykiet GK420T + LAN

4. Komputer stacjonarny – 6 szt.
Minimalne parametry: V260MT IP G630 4GB 1TB X2000 DVD-RW 19in1 Win7pro64_MUI 3YNBD, z certyfikatem ENERGY STAR

5. Monitor – 6 szt.
Minimalne parametry: Dell E2013H 20" LED 16:9 Wide 1600x900 VGA,DVI(HDCP) 3YMR

6. Notebook – 2 szt.
Minimalne parametry: V3460 SILVER 14,0" WLEDHD i3-2328M 4GB 320GB HD3000 B_LITE 6C W7PRO64 MUI 3YNBD, z certyfikatem ENERGY STAR-

7. Switch – 1 szt.
Minimalne parametry: HP 1910-24G Switch

8. Access Point – 3szt.
Minimalne parametry: HP MSM430 Dual Radio 802.11n Access Point (J9651A)

9. Zasilacz awaryjny do serwera – 1 szt.
Minimalne parametry: APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V, Certyfikat Energy Star;

10. Szafa rackowa– 1 szt.
Minimalne parametry: Linkbasic szafa stojąca rack 42U 800mm

11. Zakup analizy przedwdrożeniowej - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B 100rbg.


Etap obejmuje zakup usługi zewnętrznej odpowiedzialnej za opracowanie przez wykwalifikowanych ekspertów metodologii założeń do wdrożenia systemu B2B. Umożliwi to odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B z uwzględnieniem automatyzacji przepływu informacji i danych. Powstała analiza stanowić będzie podstawę dopasowania systemu do specyfikacji działalności gospodarczej prowadzonej przez EVERHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i jego partnerów z uwzględnieniem oczekiwań firm w zakresie rezultatów wynikających z wdrożenia systemu B2B.

Prawidłowo wykonana analiza przedwdrożeniowa stanowi podstawę prawidłowo zaimplementowanego systemu B2B.


12. Comarch ERP XL Administracja – 16szt.
– moduł stanowiskowy, będzie zawierał: wstępną konfigurację sytemu B2B; definiowanie typów i serii dokumentów; Definiowanie Interfejsu dla poszczególnych użytkowników, przydzielania praw dostępu użytkowników do baz danych, oraz dostępu do funkcji programu, kopii zapasowych systemu B2B, indeksowania baz danych; Tworzenia nowych okresów obrachunkowych z przenoszeniem słowników z poprzedniego okresu. Moduł będzie wymagany dla poprawnego działania systemu B2B.

13. Comarch ERP XL Handel-Sprzedaż – 8szt.
- moduł stanowiskowy. Moduł będzie pozwalał na pełną obsługę zakupów i sprzedaży towarów w systemie B2B. Moduł ten, będzie umożliwiał przeprowadzenie na jednym stanowisku z odpowiednimi uprawnieniami dotyczącymi innych modułów, pełnej ścieżki procesu sprzedaży: począwszy od zapy-tania ofertowego, poprzez ofertę dla Partnera, zamówienie, fakturę aż do rozliczenia należności i zaksięgowania faktury bez konieczności przełączania się pomiędzy modułami. Moduł będzie posiadał rozbudowane struktury tworzenia promocji i rabatów, przeliczniki ilości produktów, a także in-dywidualne cechy zasobów – partii towaru. Zaawansowane definiowane cenniki w połączeniu z me-chanizmami zarządzania promocjami, progami rabatów dla grup i poszczególnych kart zarówno Partnerów jak i asortymentu będą potężnym narzędziem do sprostania oczekiwaniom Partnerów biznesowych.

14. Comarch ERP XL Zamówienia – 8szt.
– moduł stanowiskowy. Będzie dopełnieniem modułu handel- sprzedaż. Moduł będzie zarządzał procesami związanymi z obsługą ofert i zamówień. W systemie B2B obieg dokumentów w tym zakresie będzie mógł przyjąć formę od zapytania ofertowego, poprzez ofertę aż do zamówienia, które będzie mogło być dalej automatycznie przekształcane do dokumentów handlowych, magazynowych. Moduł będzie umożliwiał częściową realizację zamówień. Elementy dokumentów zamówień będzie można rezerwować ilościowo, bądź ilościowo z przeznaczeniem pod konkretnego Partnera. Rezerwacja zasobów będzie następowała na etapie przyjmowania zapytania, oferty czy zamówienia będzie miało duże znaczenie przy sporej rotacji asortymentu. Moduł będzie umożliwiał tworzenie dokumentów przedpłat / zaliczek skojarzonych z konkretnym zamówieniem.

15. Comarch ERP XL Księgowość – 2szt.
– Moduł stanowiskowy. Moduł będzie umożliwiał zarządzanie dokumentami handlowymi (faktury i korekty) oraz pilnowanie należności i stanu rozrachunków z partnerami. Moduł będzie umożliwiał śledzenie historii transakcji i rozliczeń z partnerem jak również wglądu w obroty, stany kont należności danych Partnerów na dowolny dzień roku obrotowego z uwzględnieniem dowolnego okresu.

16. Comarch ERP XL Środki trwałe – 1szt.
Moduł będzie umożliwiał prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia (tzw. składników niskocennych). Ewidencja wszystkich zdarzeń zwią-zanych ze środkiem trwałym odbywać się będzie w oparciu o stosowne dokumenty, np.: Przyjęcie składnika majątku trwałego - dokument OT, Zwiększenie lub zmniejszenie wartości - dokument MW, Likwidacja składnika majątku trwałego - dokument LT, Amortyzacja - dokument AM, Zmiana osoby odpowiedzialnej - dokument ZO, Przeszacowanie - dokument PK. Moduł będzie umożliwiał rezer-wacje konkretnych zasobów (środków trwałych) pod dane zlecenie Partnera.

17. Comarch ERP XL Import - 1szt.
Moduł Import w systemie B2B będzie obsługiwał obieg dokumentów importowych, począwszy od fak-tury od dostawcy, poprzez przejście towaru przez skład celny, aż do wprowadzenia towaru na magazyn i odpowiedniego zaksięgowania dokumentów oraz rozliczenia płatności. Moduł będzie umożliwiał przeprowadzenie procedury importu w sposób uproszczony, z pominięciem składu cel-nego. Do dokumentów importowych będą należały: walutowe zamówienie do dostawcy, faktura im-portowa SAD na skład celny, SAD oraz dokument przyjęcia zewnętrznego z importu.

18. Comarch ERP XL Mobilny Magazynier – 5 szt.
Moduł będzie zapewniał integrację systemu B2B na poziomie kodów EAN za pomocą kolektorów da-nych i zdalną obsługę zamówień Partnerów na magazynie. Dzięki modułowi operator systemu na magazynie, będzie pracować, używając kolektorów danych realizując zadania w sposób narzucony – zautomatyzowany przez System B2B, generując odpowiednie dokumenty wprost w aplikacji. Za po-mocą kolektora danych będzie następowała zdalna weryfikacja kodów EAN i automatycznie wygene-rowane dokumenty WZ u EVERHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PZ dla partnera.

19. Comarch ERP XL HR – Płace i kadry – 2 szt.
Moduł stanowiskowy. Moduł będzie zintegrowany z innymi modułami systemu dzięki czemu będzie pozwalał na identyfikację danego zasobu osobowego (pracownika) ze zdarzeniem odnotowanym w systemie. Moduł umożliwi rezerwację zasobów osobowych pod kątem zleceń, realizacji zadań, śle-dzenia statusu zlecenia produkcyjnego i ewentualnych reklamacji od Partnerów w odniesieniu do zasobów osobowych uczestniczących w realizacji danego zlecenia dla Partnera.

20. Comarch ERP XL Kompletacja - 3szt.
Moduł będzie umożliwiał predefiniowanie zamówień na poszczególne wysyłki (m.in. kompletacja zamówienia na różne adresy wysyłki, wybranych partii towaru.) Moduł będzie umożliwiał obsługę 1 zamówienia od Partnera, do kilku destynacji, dobór partii towaru do danej wysyłki i pomoże ustalić czas jej realizacji.

21. Platforma Wymiany Danych Logistycznych WMS – 1szt.
Platforma będzie ściśle zintegrowana poprzez API z modułami funkcjonalnymi Comarch ERP XL (rozszerza funkcjonalność modułów o zdalną obsługę logistyczną), będzie umożliwiał zdalną, precy-zyjną i szybką obsługę zamówień Partnerów na magazynie produktów. Dzięki platformie operator systemu na magazynie będzie mógł pracować realizując zadania w sposób narzucony – zautomaty-zowany przez System B2B, generując odpowiednie dokumenty wprost w aplikacji. Platforma wymiany danych logistycznych umożliwi dobranie produktu – sposobu kompletacji zamówienia, automatycznie będzie narzucał, który komponent musi wyjść z magazynu i w jakiej kolejności nastąpi kompletowanie całego zamówienia lub grupy zamówień tak aby proces wydania był najszybszy i najbardziej efektywny (automatyczne kolejkowanie zamówień, kolejność wychodzenia części do danego zamó-wienia). Będzie to szczególnie istotne z uwagi na rozbudowaną strukturę asortymentową, co zdecydowanie uprości i przyśpieszy procesy B2B z Partnerami. Platforma, dzięki zastosowaniu urzą-dzeń przenośnych będzie umożliwiała automatyczną integrację elektronicznego obiegu informacji z fizycznym obiegiem produktów, z zastosowaniem kodowania EAN.
Wybrane Korzyści biznesowe wynikające z zastosowania platformy wraz z terminalami:
 • Szybka obsługa procesów B2B - wydania, przyjęcia, przesunięcia części i komponentów - Zastosowanie terminali w integracji z platformą będzie skracać czas trwania procesów lo-gistycznych do Partnerów o 30-40%. Za pomocą terminala pracownik będzie mógł auto-matycznie utworzyć dokument wydania produktów skanując kolejne pozycje asortymentu dla danego zamówienia Partnera lub pobrać z systemu przygotowane elektroniczne dokumenty magazynowe, na podstawie których będzie następowało wydanie oraz na-tychmiast zweryfikować ich poprawność. System dokładnie będzie narzucał, które pro-dukty i dla którego zlecenia od Partnera muszą wyjść z magazynu i w jakiej kolejności na-stąpi kompletowanie całego zamówienia lub grupy zamówień tak by proces kompletacji był jak najszybszy i najbardziej efektywny (automatyczne kolejkowanie zamówień, gra-dacja zamówień, kolejność wychodzenia produktów do danego zamówienia). Ponadto, Partner będzie miał jeszcze większy wpływ na swoje zamówienie – mogąc określić rodzaj i ilość produktów, a system automatycznie narzuci sposób skompletowania tak złożonego zamówienia, by spełnić wszystkie oczekiwania Partnerów biznesowych.
 • Eliminacja pomyłek. Dane nie będą wprowadzane ręcznie. Za pomocą systemu B2B i urządzeń mobilnych będzie następowała automatyczna weryfikacja wydań i dokumentów dla Partnera. Pracownik będzie pracował na dokumentach dostępnych w systemie B2B, a weryfikacja będzie dokonywana z użyciem terminali. Jeżeli wszystkie dane w realizowanej dyspozycji się zgadzają – system zaakceptuje zamówienie, w przypadku różnic – system sam wygeneruje protokół różnic.
 • Ograniczenie kosztów. Zastosowanie platformy będzie umożliwiało elektroniczny obieg dokumentów, bez konieczności drukowania Partnerom dokumentów w wersji papierowej. To z kolei będzie pociągało za sobą m.in. oszczędność papieru, materiałów eksplo-atacyjnych, drukarek itp.

Platforma wymiany danych logistycznych WMS będzie platformą serwerową ściśle zintegrowaną z modułami Comarch ERP XL skonstruowaną specjalnie dla EVERHOUSE SPÓŁKA Z OGRANI-CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w następujących technologiach:
 • .Net Framework 4.0
 • C#
 • C++

22. Comarch ERP XL EDI - mechanizm wymiany danych - 1szt.
Moduł wymagany do elektronicznej wymiany danych, będzie integrował pozostałe moduły projek-towanego systemu B2B w jedną całość. Podstawową funkcjonalnością modułu będzie zarządzanie i automatyzacja procesu przekazywania dokumentów i ich statusów, w formie plików do modułu EDI za pomocą których nastąpi elektroniczna wymiana danych w standardzie pomiędzy systemem EVERHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, a systemem informatycznym Partnera. Z systemami EVERHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i Partnera moduł komunikował się będzie za pomocą interfejsów. Dzięki takiemu rozwiązaniu moduł będzie importował i eksportował dane bez udziału operatorów.

23. Comarch ERP XL EDI - współpraca z odbiorcami – 1szt.
Moduł serwerowy. Za pomocą tego modułu będzie realizowana transmisja dokumentów handlowych w postaci elektronicznej od i do Odbiorców. Za pośrednictwem EDI EVERHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ będzie mogła przesyłać elektroniczne faktury, zamó-wienia, potwierdzenia dostawy, stany magazynowe oraz wszelkie inne dokumenty wykorzystywane w procesach handlowych realizowanych z Partnerami w ramach systemu B2B.

Platforma będzie ściśle zintegrowana poprzez API z modułami funkcjonalnymi Comarch ERP XL (rozszerza funkcjonalność modułów o zdalną obsługę logistyczną), będzie umożliwiał zdalną, precy-zyjną i szybką obsługę zamówień Partnerów na magazynie produktów. Dzięki platformie operator systemu na magazynie będzie mógł pracować realizując zadania w sposób narzucony – zautomaty-zowany przez System B2B, generując odpowiednie dokumenty wprost w aplikacji. Platforma wymiany danych logistycznych umożliwi dobranie produktu – sposobu kompletacji zamówienia, automatycznie będzie narzucał, który komponent musi wyjść z magazynu i w jakiej kolejności nastąpi kompletowanie całego zamówienia lub grupy zamówień tak aby proces wydania był najszybszy i najbardziej efektywny (automatyczne kolejkowanie zamówień, kolejność wychodzenia części do danego zamó-wienia). Będzie to szczególnie istotne z uwagi na rozbudowaną strukturę asortymentową, co zdecydowanie uprości i przyśpieszy procesy B2B z Partnerami. Platforma, dzięki zastosowaniu urzą-dzeń przenośnych będzie umożliwiała automatyczną integrację elektronicznego obiegu informacji z fizycznym obiegiem produktów, z zastosowaniem kodowania EAN.

24. Comarch ERP XL Business Intelligence - 1szt. i Comarch ERP XL Business Intelligence - li-cencje dostępowe – 2szt.
-moduł serwerowy. Business Intelligence to moduł, który umożliwi raportowanie ze wszystkich ob-szarów funkcjonowania systemu B2B. Moduł będzie wyposażony w Księgę Raportów - to rozwiązanie, którego rolą będzie umożliwienie prostego tworzenia zestawień analitycznych, nie tylko w formie tabel przestawnych czy wykresów, ale także map oraz karty wyników. Bardziej zaawansowane funk-cjonalności modułu będą pozwalały na tworzenie dowolnych dedykowanych raportów SQL. Business Intelligence, które umożliwią planowanie i budżetowanie obszarów analitycznych współpracy z Part-nerami, będzie posiadał zaimplementowane wygodne szablony budżetów do natychmiastowego za-stosowania oraz zawierające mechanizmy ułatwiające wprowadzanie danych, mając na względzie łatwe identyfikowanie uprawnień dla osób wprowadzających budżet (zarówno ze strony Partnera, jak i EVERHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ). Dostęp do aplikacji oraz raportów będzie odbywać się z poziomu przeglądarki internetowej poprzez wykorzystanie narzędzia jakim jest e-BI. E-BI będzie umożliwiało analizę wielobazową w oparciu o bazy danych systemu B2B, a także informacje pobierane z systemów Partnerów i EVERHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Prezentacja raportów będzie realizowana za pomocą technologii OLAP oraz raportów tabelarycznych lub wykresów. Zaplanowano zakup 3 licencji do działu handlowego.

25. Platforma Komunikacji Biznesowej – 1szt.
Platforma Komunikacji Biznesowej będzie pozwalała na usprawnienie współpracy EVERHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ze stałymi partnerami biznesowymi. Plat-forma Komunikacji Biznesowej będzie służyła, jako najwyższy element warstwy prezentacji odpo-wiedzialny bezpośrednio za przesyłanie danych Partnerom, stanowiąc interfejs komunikacyjny po-między użytkownikiem a warstwą logiki biznesowej i warstwą danych. Platforma Komunikacji Biz-nesowej pozwala Partnerom na dostęp do wszystkich aktualnych i archiwalnych dokumentów, które były wystawione dla danego Partnera. Platforma umożliwia składanie zamówień przez Partnerów bezpośrednio w systemie B2B, dostęp do aktualnych i archiwalnych zleceń, podgląd statusów zleceń, oraz publikowanie informacji dla partnerów. Platforma wyposażona będzie w profil partnera pozwa-lający na zmianę/bieżącą aktualizację danych firmowych oraz kontaktowych. Oprogramowanie będzie wykonane w języku ASP.net i umieszczone na serwerze. Platforma Komunikacji Biznesowej powstanie w oparciu o następujące języki programowania:
 • ASP.net
 • C#
Logowanie do aplikacji będzie realizowane za pomocą loginu i hasła. W celu zabezpieczenia danych, zarówno wysyłanych jak i odbieranych przez system, zastosowana zostanie technologia szyfrowanego połączenia SSL (Secure Socket Layer). Protokół SSL służy do szyfrowania danych pomiędzy serwerem WWW a łączącym się z nim użytkownikiem. Technologia ta pozwala zabezpieczyć się przed programami wyłapującymi dane przesyłane i odbierane przez dany komputer lub sieć komputerową (tzw. snifferami). Protokół SSL, dzięki szyfrowaniu asymetrycznemu oraz kluczom prywatnym i publicznym, zabezpiecza przed zdekodowaniem.

26. Szkolenia specjalistyczne dla użytkowników systemu 70 rbg
Dla zapewnienia efektywnego wykorzystywania możliwości funkcjonalnych systemu platformy B2B, założono w projekcie, dla pracowników EVERHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w ramach platformy B2B, cykl specjalistycznych szkoleń z obsługi dedykowanego oprogramowania. Celem szkoleń będzie urzeczywistnienie planowanego usprawnienia współpracy poprzez wykorzystanie możliwości jakie będzie oferowało rozwiązanie B2B. Jest oczywistym, że dla wykorzystania w pełni potencjału jakie stwarza rozwiązanie klasy B2B niezbędna będzie odpowiednia świadomość użytkowników. W ramach projektu będzie przeprowadzone dedykowane szkolenie specjalistyczne z zakresu funkcjonowania i obsługi systemu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu - personelu własnego 16 użytkowników systemu B2B.

FORMULARZ OFERTOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ………………………………

 

                                                                                                                                             Miejscowość, data           

 

Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………

 

Adres:…………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Tel/Fax/e-mail:………………………………………………………………………………….

 

NIP ………………………………….. Regon:…………………………………………………

 

Osoba kontaktowa: ……………………………………………………………………………

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy EVERHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ składamy następującą ofertę:

 

Opis

 

Cena netto

Wartość netto

VAT

Wartość brutto

 1. Zakup analizy przedwdrożeniowej  - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B - 100rbg

 

 

 

 

 1. Serwer bazy danych systemu B2B – 1 szt.

 

 

 

 

 1. Kolektor do skanowania kodów kreskowych – 5 szt.

 

 

 

 

 1. Drukarki etykiet – 2 szt.

 

 

 

 

 1. Komputer stacjonarny - 6 szt.

 

 

 

 

 1. Monitor – 6 szt.

 

 

 

 

 1. Notebook – 2 szt.

 

 

 

 

 1. Switch – 1 szt.

 

 

 

 

 1. Access Point – 3szt.

 

 

 

 

 1. Zasilacz awaryjny do serwera – 1 szt.

 

 

 

 

 1. Szafa rackowa – 1 szt.

 

 

 

 

 1. Instalacja i konfiguracja serwera - 10 rbg.

 

 

 

 

 1. Baza danych SQL 2012 - 2szt.

 

 

 

 

 1. Nośnik SQL Serwer 2012 Standard – 1 szt.

 

 

 

 

 1. Microsoft OEM Windows Server Std 2012 x64 POL 1pk DSP OEI DVD2CPU/2VM  - 1szt.

 

 

 

 

 1. Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 5 User Polish– 4 szt.

 

 

 

 

 1. Microsoft Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2012 All Lng Embedded Microsoft Volume License 1 License - per User – 10 szt.

 

 

 

 

 1. Comarch ERP XL Administracja – 16 szt.

 

 

 

 

 1. Comarch ERP XL Handel-Sprzedaż – 8 szt.

 

 

 

 

 1. Comarch ERP XL Zamówienia – 8 szt.

 

 

 

 

 1. Comarch ERP XL Księgowość – 2 szt.

 

 

 

 

 1. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Administracja – 10 rbg.

 

 

 

 

 1. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Handel – Sprzedaż – 120 rbg.

 

 

 

 

 1. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Zamówienia – 110 rbg.

 

 

 

 

 1. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Księgowość – 10 rbg

 

 

 

 

 1. Comarch ERP XL Środki trwałe  – 1 szt.

 

 

 

 

 1. Comarch ERP XL Import  – 1 szt.

 

 

 

 

 1. Comarch ERP XL Mobilny magazynier - 5 szt.

 

 

 

 

 1. Comarch ERP XL HR – Płace i kadry  - 2 szt.

 

 

 

 

 1. Comarch ERP XL Kompletacja - 3 szt.

 

 

 

 

 1. Platforma wymiany danych logistycznych WMS - 1 szt.

 

 

 

 

 1. Comarch ERP XL EDI - Mechanizm wymiany danych 1 szt.

 

 

 

 

 1. Comarch ERP XL EDI – współpraca  z odbiorcami 1 szt.

 

 

 

 

 1. Comarch ERP XL Business Intelligence - 1 szt.

 

 

 

 

 1. Comarch ERP XL Business Intelligence - licencje dostępowe - 2 szt.

 

 

 

 

 1. Platforma Komunikacji Biznesowej - 1 szt.

 

 

 

 

 1. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Środki trwałe  – 5 rbg

 

 

 

 

 1. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Import  – 5 rbg

 

 

 

 

 1. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Mobilny magazynier – 20 rbg

 

 

 

 

 1. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL HR – Płace i kadry  - 5 rbg

 

 

 

 

 1. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Kompletacja – 20rbg

 

 

 

 

 1. Instalacja i konfiguracja Platforma wymiany danych logistycznych WMS – 100 rbg

 

 

 

 

 1. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL EDI - Mechanizm wymiany danych – 140 rbg

 

 

 

 

 1. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL EDI - współpraca z odbiorcami – 140 rbg

 

 

 

 

 1. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Business Intelligence – 40 rbg

 

 

 

 

 1. Instalacja i konfiguracja Platforma Komunikacji Biznesowej – 250 rbg

 

 

 

 

 1. Migracja Danych– 40 rbg

 

 

 

 

 1. Testy systemu B2B – 20 rbg

 

 

 

 

 1. Szkolenia specjalistyczne dla użytkowników systemu 70 rbg.

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.……………………………….

 

Podpis i pieczęć

 

Everhouse Europejse Fundusze
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Copyright © Everhouse sp.z.o.o.,
Wszelkie materiały zawarte na tej stronie są własnością everhouse.